Persondatapolitik

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Langegadesbageri er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Langegadesbageri

Langegade 23

5300 Kerteminde

CVR-nr.: 34227861

Telefon: 65323811

E-mailadresse: Langegadesbageri@gmail.com

Formålene med vores behandling af personoplysninger, hvilke typer/kategorier af oplysninger og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Når du bruger vores hjemmeside, indsamler vi følgende personoplysninger:

Langegadesbageri indsamler og analyserer oplysninger om anvendelse, trafik og aktivitet på Langegadesbageri hjemmeside. Det omfatter din IP-adresse, browsertype (Chrome, Internet Explorer osv.), styresystem (Windows osv.), interaktion med reklamer (f.eks. klik eller opslag) samt besøgte sider. Dette sker ved anvendelse af cookies

·​Formål: at optimere brugeroplevelsen og hjemmesidens funktion

·​Hvilke typer personoplysninger behandler vi: IP-adresser, netværkslokation.

·​Retsgrundlag: Denne behandling af oplysningerernødvendigfor,atvikanvaretagevoresinteresseriatforbedrehjemmesiden. Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litraf.

·​Opbevaring af dine personoplysninger: Oplysninger indsamlet i forbindelse med brug af vores hjemmeside gemmes indtil 1 år efter, du senest har besøgt hjemmesiden.

Når du handler hos os, behandles følgende personoplysninger:

·​Formål: Når du er oprettet som kunde hos Langegadesbageri indsamler vi de oplysninger, der er nødvendige for at, vi kan levere de aftalte ordre på brød og kager.

·​Hvilke typer personoplysninger behandler vi: Vi indsamler de oplysninger, der er nødvendige for at leve op til de aftaler, der indgås og det er fx: navn, telefonnummer, e-mailadresse, adresse, betalingsinformationer

·​Retsgrundlag: Opfyldes lovkrav jf. EU Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a. bl.a. bogføringsloven, behandlingen af personoplysninger er nødvendig som led i opfyldelsen af aftaler vi er part jf. EU Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b. og for at forfølge en legitim interesse jf. EU Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

·​Opbevaring: Oplysninger slettes efter 5 år, medmindre vi er ved lov er forpligtet til at skulle gemme dem længere.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Dokumentoplysning

Dette er version 1.0 af Langegadesbageri persondatapolitik skrevet maj 2018.

LANGEGADES BAGERI ApS

Langegade 23, 5300 Kerteminde

Tlf.: 65 32 38 11

CVR: 34227861​

Åbningstider​

Man - fre: 6.00 - 17.00​

Lør - søn: 6.00 - 15.00